(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Studera även som chef eller anställd

När du tar steget ut i arbetslivet behöver inte ditt lärande ta slut. Vi lär oss nya saker under hela livet, men när du blivit anställd finns det stora möjligheter att fortbilda dig för att öka din kunskap. Ökad kunskap gör dig mer bekväm i jobbet och det kan också öka möjligheterna att klättra på karriärstegen.

Det finns alltid mer att lära

Numera är en stor mängd av all fortbildning digital, vilket gör det ännu enklare att läsa kortare eller längre kurser för att öka sin förståelse för specifika områden. På Kompetens Express finns en mängd utbildningar inom ledarskap, kommunikation och effektivitet för att du som anställd ska kunna nå ännu högre kompetens. Även om du är i en chefsposition har du alltid mer att lära, och sådana här kurser är ovärderliga för att du ska upprätthålla en god kontakt och gemenskap med dina anställda. Hos Kompetens Express hittar du e-kurser inom arbetsmiljö, coachande ledarskap, svåra samtal, effektiva möten, utvecklings- och medarbetarsamtal för att nämna några. De har ett brett urval av kurser, anpassade för näringslivet och precis det du som anställd eller chef behöver. På deras hemsida finns även återkommande webbinarier som fungerar som en introduktion till kurserna.

Ta ansvar för din utveckling

Det finns aldrig något negativt med att utveckla sitt lärande. Att öka sin kunskap ger alltid mer än vad du hade innan, och när det kommer till ditt yrke kan fortbildning öppna dörrar som varit stängda tidigare. Du kan bli behörig att söka till högre områden inom yrket eller helt enkelt bara bli mer bekväm och trygg i den position du just då befinner dig. All kunskap är utvecklande, så se till att ta alla chanser du får till fortbildning inom ditt jobb. En hel del kurser kan du även gå som privatperson men använda inom ditt yrke, om det för stunden inte finns möjlighet till fortbildning. Det är när du själv tar ansvar för att utvecklas och göra framsteg som du verkligen blir självständig och visar andra vem du är och vill vara. Att öka din kunskap och växa inom din profession är ett perfekt bevis på just det.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel