(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Ska läxor förekomma i skolan?

I dag är det i stort sett alltid så att eleverna får någon typ av läxa i skolan. Det kan vara en större läxa som man har en del tid på sig att göra, eller så ska den vara klar redan dagen efter. Läxor kan ges i alla ämnen men flera röster höjs för att läxorna ska försvinna. Men vad finns det egentligen för nackdelar och fördelar med läxor?

När läxan är för svår

Många gånger delas läxor ut utan att anpassas till den individuella eleven. Det kan betyda att en elev som har svårt för ett ämne inte riktigt kan göra läxan. Då kan man behöva någon form av läxhjälp och det är något som skolan bör tillhandahålla.

För lite fritid

Många menar att skolan tar upp en allt för stor del av barnens liv. De ska vara där från tidig morgon till långt in på eftermiddagen. Sedan tillkommer det läxor som ska göras hemma. Speciellt när det är läxor som ska vara klara från dag till dag blir det väldigt stressigt för de elever som har andra fritidsaktiviteter eller som utövar olika sporter. När man kommer hem från skolan ska man göra läxor, äta och sedan är det helt enkelt knappt någon fritid kvar innan det är dags att gå och lägga sig. Om eleven måste åka skolbuss kan det ta ännu längre tid att komma hem från skolan och då försvinner mer fritid.

Är utbildning föräldrarnas uppgift?

Man kan också diskutera om utbildning verkligen är föräldrarnas uppgift när deras barn går i skolan. Som förälder har man ofta fullt upp med arbete, hem och kanske med andra barn. Om varje barn har flera läxor som måste göras klara kan det bli riktigt ont om tid och frågan är om det verkligen är föräldrarna som ska utsättas för den tidspressen. Man kan också ställa frågan hur en elev ska göra om det är så att föräldrarna inte kan hjälpa till med läxan. Ibland ska matte räknas och alla föräldrar är inte så duktiga på det. Om det ska läsas högt kanske tiden inte räcker till.

Fördelar med läxor

Det finns också ett par fördelar med läxor. Det kan till exempel vara en möjlighet att komma ifatt med sådant man ligger efter med. Kanske ska läxan inte utformas just som en läxa för alla utan varje elev får helt enkelt arbeta med det denne behöver göra.

Göra läxor på skoltid

Ett annat alternativ är att läxorna görs på skoltid. Kanske kan en lektion i veckan avsättas till att eleverna kan göra sina läxor och eventuellt arbeta ifatt med andra saker. Då finns det dessutom en lärare till hands som eleverna kan fråga om hjälp.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel