(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Saker som är bra att ha i skolan

När det gäller studier kan man behöva ha lite olika saker till sin skolgång beroende på var man går i skolan, samt beroende på hur man studerar och hur gammal man är. Går man i grundskolan får man i stort sett allt av skolan, men så är inte fallet om man studerar på högskola eller folkhögskola. Då är det en hel del saker man måste skaffa på egen hand. Även i grundskolan finns det dock ett par saker man kan behöva skaffa själv.

Pennor och sudd

När man går på grundskola får man i regel pennor och sudd av skolan. Om man vill kan man dock köpa egna. På folkhögskola eller universitet måste man alltid ha med sig egna pennor och sudd om man vill skriva. Många väljer att skriva med olikfärgade pennor för att få mer struktur på sina anteckningar, andra skriver allt med bläck och en tredje skriver istället på dator. Här får man i princip göra hur man vill. När det gäller folkhögskolor kan det dock ofta förekomma att prov ska göras skriftligen och då är det penna och papper som gäller. Även tentor på universitetet kan förekomma som så kallade salstentor och då får varken telefon eller dator användas.

Surfplatta

Om man vill använda en surfplatta på högskola eller folkhögskola får man det men skolan står inte för det. När det gäller grundskolan kan det dock vara så att surfplattor delas ut av skolan. De ska dock tillbaka till skolan när läsåret är slut och eleven får inte heller installera appar eller annat på surfplattan. Om plattan går sönder kan eleven eller dennes föräldrar behöva ersätta den. Dock ska inga andra kostnader förekomma för surfplattor enligt besked från skolinspektionen.

Pärmar och mappar

När man läser på grundskolan blir det ofta inte så mycket papper att sätta in i pärmar eller mappar och skulle en sådan behövas får man ofta en från skolan. När man läser på universitetet kan det dock vara skönt att kunna samla anteckningar, kompendier och annat i en mapp. Då behöver man inte oroa sig för att tappa bort just det papper som behövs för tentan.

Miniräknare

En miniräknare kan behövas både i grundskolan, på folkhögskola och på vissa universitetsutbildningar. I grundskolan får man ofta en miniräknare, men så behöver inte vara fallet på de andra utbildningarna. Då kan man behöva köpa en egen variant.

Skolböcker och kurslitteratur

I grundskolan ska inga elever betala för sitt studiemedel och inte heller på gymnasiet. När det gäller en folkhögskola finns dock inte samma regler. Där kan skolan ta ut i stort sett vilka priser som helst för läromedlet. Även på universitetet får man köpa läromedel själv och summan kan bli ganska hög. Ofta är biblioteket studentens allra bästa vän under studietiden.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel