(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Försäkringar för en student

Som student och utflyttad från hemmet blir det en hel del att plötsligt behöva tänka på. Många av aspekterna lär man sig inte i skolan utan måste lösas på egen hand. Behovet av försäkringar är något som skolan sällan lär ut till sina studenter. Men vad är viktigt att tänka på när det gäller försäkringar för en student?

Jämföra hemförsäkringar

Innan du tecknar en hemförsäkring är det alltid bra att vara påläst och ha jämfört de olika bolagen. Hos hemförsäkringstudent.nu blir jämförelsen lätt och du kan se vad du får för pengarna innan du tecknar några avtal. Det här med att jämföra gäller självklart också för alla andra försäkringar. På så vis kan du få ett så bra alternativ som möjligt utan att kostnaden blir för hög.

Måste man som student ha en hemförsäkring?

När det gäller försäkringar finns det flera olika sådana och många är helt onödiga. En hemförsäkring är dock något du alltid bör ha. Undantaget är om du bor hemma och föräldrarna har en hemförsäkring, annars ska en sådan alltid finnas. Den ger skydd vid bränder, stöld, översvämning, när saker går sönder och mycket annat. Som student kan det till exempel bli svårt att köpa en ny mobil rent ekonomiskt om du tappar din, men med en bra hemförsäkring får du ersättning när du anmäler skadan.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel