(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Utbildning på gymnasiet

Att söka till gymnasiet är ett stort steg att ta för en elev på högstadiet. Grundskolan har varit en trygg plats under många år och att söka till ett gymnasium är stort. Klasserna splittras och alla väljer ofta ganska olika gymnasium och program. I storstäderna finns det många gymnasium att välja på, där sker en stor förändring för alla elever. I mindre städer är utbudet inte lika stort, men en skillnad sker än dock i klasserna. Att söka till gymnasiet är en stor sak att göra, det är ett steg närmare vuxenlivet och mer ansvar behöver tas.

Utbildningsutbudet

Utbudet av program på gymnasiet är många. Det går att välja inriktningar för ens egna intresse, vad en själv är intresserad av. Finns redan skapta intressen kan valet vara lite lättare eller finns en målbild mot högskolan eller ett framtida yrke kan valet också vara lättare än annars.

Exempel på olika program att välja på:

  • Naturvetenskaplig inriktning
  • Samhällsprogrammet
  • Dator och teknik
  • Musik och drama
  • Idrottsgymnasium

Detta är enbart ett axplock av de inriktningar som finns, inom de olika programmen sedan så kan det finnas möjlighet att välja inriktningar vidare. Inom flertalet program finns även individuella val inlagda, detta innebär att det finns ett utbud av olika ämnen som var och en kan välja mellan. Gymnasiet är dels upplagt genom en utbildningsgrund men det finns även stora möjligheter att själv kunna inverka på vad en vill lära sig mer om.

Gymnasiet består av tre år, sex stycken terminer. Detta kan skilja sig något beroende på vilket program som läses och i vilken takt. Det finns möjlighet att lsa även gymnasiet på distans, det är inte så vanligt men möjligheten finns om individen har lättare att ta till sig kunskapen med egna studier än via fysisk närvaro.

Jämförelse högstadiet och gymnasiet

En jämförelse mellan högstadiet och gymnasiet så visar det på att fler tycker det är roligare med gymnasiet än med högstadiet, även om det är på en högre och svårare nivå. Anledningen bakom detta kan ha att göra med att det går att påverka sin utbildning i gymnasiet. Alla får välja olika kurser och hur det skall byggas upp. På högstadiet läggs hela programmet efter givna mallar, där finns inget utrymme för egna önskemål utan alla skall där läsa enligt läroplan. Men med egen påverkan på gymnasiet kan det också göras till en roligare tid som är mer inspirerande med egna önskemål.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel