(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Skola och utbildning

Att gå i skolan är får oss en självklarhet idag. Så har det däremot inte alltid varit. När skolstadgan ändrades år 1842 såg det helt annorlunda ut. I denna artikeln kommer du att kunna läsa om skolans utveckling under 1800 och 1900-talet och hur det ser ut idag.

År 1842 förändrades skolstadgan. Nu skulle folkskola träda i kraft och barnen kunde påbörja sin skolgång. Skolan var inte obligatorisk vid denna tid utan barnen fick komma och gå som de ville. Sverige var ett jordbrukssamhälle och många föräldrar såg ingen nytta med att barnen skulle gå i skolan när de kunde hjälpa till i hemmet istället. Skolnärvaron var därför väldigt låg och det var inte många barn som gick i skolan.

Skolan ville ändra på detta och började införa olika saker för att locka. De införde bland annat lekstunder i skolan där barnen skulle få lov och röra på sig. Leken infördes i skolan på grund av att skoldagarna blev längre och lektionerna fler. Då behövde man pauser för att orka med. 1800-talet är fullt av händelser för Sverige och nu började jordbruket att gå sämre för att vädret också blev sämre. Detta medförde att man inte kunde odla mat och då fick man antingen stanna kvar och leva i fattigdom och svält eller så utvandrade man till USA.

Många människor utvandrade, men många stannade också kvar. För de som stannade kvar lockade skolan med att införa luncher så att barnen kunde äta ordentligt. Många av de lantbor som fanns kvar fick flytta in till städerna i det som kallades för urbaniseringen. En förändring som detta gjordes inte bara över en natt, utan det tog väldigt lång tid. Någonstans i allt detta ville skolan värna om barnen och se till att de fick en skola att gå till och inte behövde tvingas in i barnarbete som det på den tiden kunde bli. När industrin kom tog man hjälp av allt man hade och även barn.

Fler och fler barn började sedan att gå i skolan och ungefär 100 år senare, 1962, skedde ytterligare en förändring inom skolan nämligen att folkskolan blev grundskola. Med denna förändring kom också den obligatoriska skolnärvaron. Nu var alla barn skyldiga att gå i skolan och utbilda sig. Skolan skulle vara ett ställe för alla. Det var inte bara de rikas barn och pojkarna som skulle få gå i skolan utan även de fattiga och flickorna skulle det.

Så här ser det ut idag. Grundskolan är obligatorisk och en skola för alla oavsett bakgrund. När vi däremot kommer upp till gymnasiet och universitetet är det frivilligt och man har ingen plikt. I dagens skola skickas det ofta ut nyhetsbrev om skolgången och vad som ska hända under veckan. Om barnen har löss eller annat skickas det brev om det. Det gjorde det inte på 1800-talet trots att löss kan ha varit vanligare då.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel