(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Gymnasiet – samhällslinjen eller naturlinjen?

Det har nu blivit hög tid att titta lite närmare på ett val som många blivande elever på det svenska gymnasiet kanske ställs inför. Om man ska läsa en mer teoretisk linje så behöver man ofta ställa sig frågan vilken man borde välja och valet står väldigt ofta mellan de två klassiska svenska gymnasieprogrammen samhäll och natur. Eller samhällsvetenskapligt program och naturvetenskapligt program, som de egentligen kallas för. Själv valde jag en av dessa linjer, men jag tror att jag låter er läsare få befinna er bakom en slags slöja av okunnighet eftersom det kanske gör att texten uppfattas som mindre vinklad om jag inte avslöjar det val som jag gjorde. Eftersom jag gått den ena linjen men inte den andra så kan jag förstås ännu mer om den ena, men mina kunskaper om den andra linjen är inte så dåliga. Man hör och får veta ganska mycket från andra elever som väljer en annan linje än den jag själv valde. Något man knappas lär sig mycket om på någon av linjerna är hur man gör en tårtdekoration eller hur man sågar brädor, för det lär man sig snarare på en mer yrkesinriktad linje.

Låt oss börja med att titta lite närmare på naturlinjen och beskriva den lite grann. På naturlinjen så läser man matematik. Väldigt mycket matematik. Det kanske inte är något som direkt förvånar någon, men väljer man natur så bör man med fördel vara intresserad av, eller åtminstone duktig på matematik. På naturlinjen så läser man antingen matematik a, b, c och d, eller också matematik a, b, c, d och e. Att läsa den sista kursen, matematik e, behöver man dock inte göra för att bli behörig till särskilt många linjer på högskola, men det kan eventuellt vara en god förberedelse. Utöver matematiken så blir det även kemi, fysik och biologi på schemat. Man behöver inte läsa den svåra andra fysikkursen fysik B (eller fysik 2 numera) om man inte vill, det går att välja bort den.

Kemin och biologin menar många är kanske inte riktigt lika svårt, men nog kan även kemin vara ganska knepig trots allt om man inte har så lätt för ämnet.

Man kan välja olika inriktningar på naturlinjen, som natur-natur eller natur-matte/data. Väljer man matte/data så lär man sig lite mer om datorer och matematik, och läser inte riktigt lika mycket kemi och biologi, vilket vissa kanske föredrar.

På samhällslinjen så får man lära sig mer om de klassiska samhällsämnena. Man fördjupar sig mer i både historia och samhällskunskap, vilket naturarna inte ens läser mer än grundkursen i. Man läser även mer geografi, naturarna behöver inte läsa någon geografi alls. Geografi är ett relativt enkelt ämne medan historia kan vara lite knepigare på de höge nivåerna där man behöver mer djup analys. Samma sak med samhällskunskapen, som innehåller blandade kunskaper om t.ex. ekonomi, juridik och politik. Väljer man sam-sam så läser man mer av dessa samhällsämnen medan inriktningen sam-ekonomi gör att man får mer tid på sig att fokusera på t.ex. företagsekonomi, redovisning och rena juridikkurser om man vill det.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel