(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Förberedande utbildning

Det är inte alltid lätt att veta vad en vill göra i livet, speciellt inte från tidig ålder. Detta kan rentutav ibland vara omöjligt att veta hur framtiden kan te sig. I vissa fall kan det finnas traditioner inom familjen, att det på ett sätt är förutbestämt vad nästa generation skall ägna sig åt för arbete. Det kan dock ses som mer ovanligt idag och kan vara en fråga om kultur också. Sedan åt andra hållet så kan det vara naturligt att barnen vill göra samma saker som ens föräldrar gör, då är det inte lika svårt att veta vad en vill göra senare i livet utan vet vilka studier som skall studeras och vilka skolor som skall sökas.

Utbildning med inriktningar

Redan från mellanstadiet så är det möjligt att söka skolor och linjer som har viss inriktning. I så tidiga klasser så blir det inte så mycket extra tid som läggs på inriktningar så som det gör i senare ålder, men en viss extra tid läggs och detta kan vara bra att söka sig tid om det finns ett starkt intresse av någon till ett visst ämne.

På högstadiet finns möjligheter till ännu mer inriktningar och då kommer också mer tid att ges till de olika inriktningarna, det finns mer utrymme i läroplanen för detta. Kanske har intresset sedan mellanstadiet ändrats eller så är det ännu det samma. Det kan även ha skapats ett intresse när högstadietiden närmar sig och då ges en gyllene chans att söka sig in till ett visst program.

Till gymnasiet slutligen så är det helt olika inriktningar på programmen. Det väljs med inriktningar och finns inte ett så kallat basprogram. På linjerna sedan kan ytterligare inriktningar finnas att väljas på, det kan dock skilja sig från program till program. Till gymnasiet är det viktigt att välja ett ämne som känns intressant för sig själv, men även en tanke på vad en vill göra senare i livet, vad för studier som kan locka efter gymnasiet. Gymnasiet är förberedande inför högskolan och då är det klokt att redan under gymnasiet välja med inriktning som gör att det förenklar att söka sig till det aktuella programmet på högstadiet sedan.

Under gymnasiet är det inte heller helt lätt att veta vad en vill studera vidare till eller vilket yrke som lockar. Skulle något ämne sedan saknas för att söka in till högskolan så går det att läsa till detta aktuella ämne på komvux sedan.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel