(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Sista året innan studenten

Gymnasiet är ännu frivilligt att gå, enbart de nio första åren i grundskolan är obligatoriska. Trots detta så är det stor del som väljer att gå på gymnasiet ändå. Detta kan ha att göra med att det dessutom blir allt vanligare att läsa på högskolan, då behöver gymnasiet gås för att få en utbildning med sig för att ha en chans på arbetsmarknaden. Inom många branscher är konkurrensen hård om att få ett arbete, att då ha en utbildning med sig kan öka chansen för att få arbetet. Inte alla arbeten har krav på utbildningar, men det är meriterande många gånger att ha någon utbildning med sig. Detta visar på ett bredare kunskap med sig i bagaget men även på ett engagemang som har getts under utbildningstiden, utbildning som inte har varit obligatorisk.

Sista året

Sista året på gymnasiet kan se olika ut, några linjer har mycket att göra och andra linjer har det lite lugnare. Detta kan bero på hur programmet är upplagt och hur de tidigare åren har sett ut. Generellt så är sista året en avrundning av de tidigare åren. Ämnen summeras ihop, kanske har något enstaka ämne tillkommit som ges i en kortare kurs.

Fram till april/maj så är det vanligt med vanliga skoldagar. Men när maj kommer så är det allt mindre att göra, då är det verkligen en summering av de åren som har varit på gymnasiet. Slutbetygen skall sättas ihop och det kan ges en chans att ta igen de ämnen som kanske tidigare inte hunnits med, extra tentor för att få ett högre betyg eller säkerställa ett visst betyg.

När alla tentor är klara så är det sikte på studenten. Detta är en minnesvärd stund för alla som går på gymnasiet. Studenten tar alla som har klara gymnasiet, som har fått godkänt i de ämnen som skall klaras av. Det är traditionellt att ha vita mössor på sig. På den vita mössan kan det vara broderat en text, namn och klass som elever har gått. Men det kan skilja sig från mössa till mössa. På studentdagen så heter det att studenterna springer ut. De springer bokstavligt talat ut från skolan ut till en folksamling av släkt och vänner, alla som vill gratulera på den stora dagen.

Vad som fortfarande är vanligt är att åka flak på studenten. Klasserna hyr en lastbil och samlas på flaket för att åka runt genom staden och fira tillsammans. Det är inte alla klasser som gör detta utan det kan skilja sig från klass till klass och skola till skola. Alla skapar sina egna traditioner och ibland har skolan också traditioner kring detta som skall följas. En minnesvärd tid som många får möjlighet att uppleva.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel