(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Högstadiet

Något som kan vara en känslosam tid i skolan är under högstadiet. Under högstadiet sker mycket i kroppen på alla ungdomar, hormonerna kommer och alla blir extra känsliga på olika sätt. Högstadiet är en spännande tid men också tre år som är utmanande för många. Under högstadietiden kan nya bekantskaper skapas, elever börjar bli äldre och nya vänskapskretsar kan bildas. Från låg- och mellanstadiet har klassen ofta brutits upp, nya klasser har bildats och säkerligen även olika skolor.

Skolor och ämnen

Till högstadiet finns det fler skolor som inriktar sig på olika ämnen. Riktiga intressen kan ha skapats vid denna ålder och en god chans är då att söka sig till en inriktad skola för att få mer tid för intresset och för att lära sig mer. Fördelen kan även vara att träffa likasinnade, att finna nya vänner som också har liknande intresse kan vara en god idé i en hormonfylld kropp.

I högstadiet är tempot högt när det kommer till de olika ämnena. Det blir fördjupningar i många ämnen vilket gör att det är viktigt att ha kunskaperna med sig från start för att hänga med. Annars finns läxhjälp att tillgå som flertalet skolor erbjuder.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel