(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Förskoleklass

Utbildning i Sverige sker under många år under uppväxten, det börjar redan vid ung ålder för att sedan pågå under minst 12 års tid, många gånger under många fler år än så. Utbildning och studier banar väg för framtiden, men det är inte alltid lätt att veta exakt vad man vill. Det är vanligt att byta inriktning på utbildningar under de senare åren, just för att det inte är lätt att veta vad man vill göra resten av livet vid ung ålder.

I förskolan

Idag kallas dagis för förskola, det är ej längre ett dagis utan namnet skall visa på att det är förberedande inför skolan, genom namnet förskolan. I förskolan finns redan då en läroplan över allt som barnen skall ha gått igenom under de fem första åren. Vad barnen individuellt bör kunna ungefär för att sedan vara redo för förskoleklassen. I så ung ålder kan det redan kartläggas över barnens situation, om extra resurs behövs, om ett extra år på förskolan är nödvändig eller om det rent utav kan hoppas över en årskurs redan då. Det är högst individuellt och bedömningar sker för varje individ.

Förskoleklass

Efter förskoletiden är det sedan dags för förskoleklass, förskoleklassen startar under det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen tar över barnen från förskolan, då skall barnet vara lite förberedd på skolan, kunna några få bokstäver och siffror utefter läroplanen. Förskoleklassen är sedan förberedande för årskurs 1 i grundskolan.

Förskoleklass kallades tidigare för sexårsverksamhet, men även denna benämning ändrades för att det skall visa på att det är förberedande inför skolan. Sexårsverksamheten startade först under tidigt 1990-tal, innan dess gick barn på dagis fram till årskurs 1.

Tanken med de olika benämningarna och att mer riktlinjer har införts är för att det skall ske mer samarbete mellan de olika verksamheterna. Det skall vara en lättare övergång för barnet mellan de olika åldrarna för att inte ta så mycket fokus från skolarbetet, men en tidigare introduktion och införsel av skolarbeten kan barnen lära sig tidigt. De är då införstådda med hur rutinerna sker och därmed också enklare att ta till sig senare. Det ena fokus då mellan övergångarna är att lära känna nya kamrater och lokaler, grunden med olika uppgifter och rutiner kan ha introducerats tidigare.

Förskoleklassens lokaler skall vara integrerade i grundskolan för att det skall vara lättare att påbörja årskurs 1 sedan, då känner barnet lokalerna och lär känna elever och lärare. Inte alla skolor har på detta vis, det kan till viss del bero på platsbrist. Men tanken är att det skall vara en introduktion till skolan vid sex års ålder. Läraren som barnen har i förskoleklassen brukar sedan ej följa med till lågstadiet, under lågstadietiden får sedan klassen en ny lärare för de tre åren.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel