(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Lågstadiet

Lågstadiet är den första sammanhängde skoltiden för ett barn. De första åren sker på förskolan och sedan är det förskoleklass som sker. Efter förskoleklassen sker en period som kallas för lågstadiet, detta pågår under tre år, från årskurs ett till tre. Under dessa tre år är det vanligt att det är samma lärare för klassen, klassen är sedan sammansatt tillsammans under de tre åren innan någon eventuell ändring av klassen sker.

Läroplan

Under lågstadiet så är det början av introduktion för många ämnen, bland annat svenska, engelska, matematik, so och idrott. Många av ämnena sker inga fördjupningar i, utan det är fokus på introduktion och att barnen skall få begrepp för olika termer och en förståelse för vad de olika ämnena handlar om.

I Sverige skall alla barn ha lika många timmar av varje ämne, sedan kan det vara upplagt på olika sätt skola till skola, det viktiga är att alla har fått chans till samma utbildning och tid som alla andra. I trean sker de nationella proven i svenska och matematik. Under de nationella proven ges en inblick i hur mycket eleverna har lärt sig under lågstadiet. Förutom att se varje enskild individ så ges även en blick över hur skolorna ligger till mot varandra, några skolor kan ha mycket bättre resultat än andra. Vad kan detta bero på? Hur når lärarna fram bättre till de elever med högre resultat, än vad lärarna gör till de elever med lägre resultat? Analys kan göras och ligga till grund för fortsatt arbete för de respektive skolorna.

Tre år tillsammans

Lågstadiet är en viktig tid för alla barn. Under de åren skapas nya relationer, det lägger grunden för hela skoltiden. Under lågstadiet byggs en personlighet, barn börjar ty sig allt mer med varandra. Det kan ske grupperingar barn emellan och de kommer hamna i konflikter. Allt detta sammantaget är en lärdom. Alla barn lär sig hantera olika situationer, något som de även kommer hamna i som vuxna.

Att skapa relationer till sina vänner är viktigt under denna tid framför allt. Att umgås med sina kompisar även på fritiden brukar vara mycket populärt. Fritids är vanligt efter skolan vilket ger möjlighet till umgänge med varandra, när sedan mellanstadiet nås är det inte lika självklart med fritids längre, då barnen blir äldre och mer självständiga.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel