(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Årskurs 2 på gymnasiet

Då flertalet av de utbildningar som erbjuds på gymnasiet sker under tre år så är det andra året det mellersta. Årskurserna på gymnasiet är vanligt kallat för ring, exempelvis andra ring. Det andra året har tempot höjts från det första året. Det läses i ett högre tempo, det börjar fördjupa sig i ämnen och också vanligt är det att det har introducerats nya ämnen. Generellt är det andra året det tuffaste året, det gäller att hänga med i tempot och att inte halka efter. Halkar någon efter så kan det vara svårt att ta ikapp detta då tempot är så pass högt som det är.

Betygsättning

Alla kurser under gymnasiet ges det betyg på. Några kurser är kortare än vad andra är, men alla poäng är lika viktiga. Det som poängen ligger till grund för sedan är för att kunna söka vidare till högskolan. Ju högre poäng desto bättre chans är det att komma in på den linje sedan som önskas på högskolan.

Vilka betyg som ges kan se olika ut beroende på hur betygssystemet ser ut. Idag ges betyg på en skala A-F, tidigare gavs betyg på en skala från 1-5.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel