(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Fortsatta studier

Finns intresset att fortsätta studera efter gymnasiet så är det högskolan som gäller, det kan även kallas för universitetet. Studier på högskolan och universitet bygger helt på egna önskemål vad en vill läsa för något. Det finns ett stort utbud, ett brett sådant, och det kan byggas upp helt utefter vad en själv är intresserad av. Det är både kurser och program. Det går att läsa för att få olika examen inom olika ämnen. Det går även att läsa enstaka kurser beroende på ens intresse och syfte med det.

Studier på högskolan

Som nämns ovan så finns det många kurser och program att läsa. Hur en vill läsa och studera är även detta många gånger upp till en själv. Tack vare den teknik som kommit så blir mer och mer kurser på distans. Många väljer att läsa på distans då det också är möjligt att arbeta samtidigt. Det finns även olika studietakter att läsa på, allt från helfart till en fjärdedels fart. Alla kurser ges ej på distans och heller ej alla program, men det kommer mer och mer som har den möjligheten.

På några program kan det ingå praktik, dessa program brukar ej ges på distans då det kan vara mycket att lära praktiskt.

Att söka till högskolan bygger på ens tidigare betyg och kurser som har lästs på gymnasiet. Ju högre betyg desto större chans att komma in på det sökta programmet på högskolan. Det finns även möjlighet att läsa upp sitt betyg för att då också öka chansen att komma in på den sökta kursen eller programmet. Som sista steg finns även möjlighet att göra högskoleprovet, det kan ge ett högre betyg och då möjlighet att komma in på önskat program på högskolan.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel