(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Mellanstadiet

Det är många som minns sin tid under mellanstadiet, en tid i skolan som varar under tre år och som startar när barn är cirka 10 år. Under mellanstadiet är det mycket som sker, det blir ofta en snabbare takt i skolan, mycket läxor och fler ämnen introduceras. Det är viktigt att barn är på alerten och inte halkar efter, då krävs det mycket jobb för att komma tillbaka.

Inriktning i skolan

Under mellanstadiet är det många skolor som skapar inriktningar, detta kan bland annat vara bild och form, musik och fotboll. Inriktningen är till för att tillgodose olika intressen och skapa ett fortsatt intresse för detta. Det brukar vara kötid för att komma in på de olika inriktningarna då de är så populära, så inte alla kommer in. Då även inriktade skolor behöver förhålla sig till Sveriges läroplan så är det inte så många extra timmar som läggs på de olika inriktningarna, men ändå lite extra för att kunna kalla sig en inriktad skola och möjlighet till de elever med ett speciellt intresse för något.

Läxor

Under mellanstadiet så ökar graden av läxor. Det kan vara flera olika läxor varje vecka, några där kort varsel ges. Detta är inte generellt för alla Sveriges skolor utan kan skilja sig mellan skolorna. Vissa kommuner har infört läxfria skolor för att skapa mer utrymme för fritidsintressen, men även för att ge alla elever lika möjligheter. Det är inte alla som har möjlighet att göra läxor, inte alla kan få lika hjälp i hemmet vilket då kan leda till orättvisor elever emellan. En jämnare skolgång ger också mer lika för alla vilket ej skapar klasskillnader i samhället.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel